085-1303558   (ma-vr bereikbaar: 9:00 - 20:00)
×
Registreren of inloggen

Om een afspraak te kunnen maken of een bericht te versturen, moet je je eerst registreren. Registreren kost slechts 2 minuten!

REGISTREREN
INLOGGEN
×
Inloggen
×
Verificatiemail ontvangen

Je bent een stap dichter bij betere schoolcijfers! We hebben een mail gestuurd zodat je je account kunt activeren. Heb je geen mail in je inbox en ook niet in spam? Rechtsonder staan we graag direct voor je klaar!

×
Registreren

Registreer en boek direct de bijlesdocent die bij jou past!

Wil je bijles geven? Start aanmeldprocedure docent
×
Gefeliciteerd,

Leuk, je eerste bijlesverzoek! reageert doorgaans binnen 24 uur op je verzoek en zodra de docent bevestigd heeft, krijg je hierover bericht via de mail. Mocht je een vraag hebben, dan kan je altijd persoonlijk contact met ons teams opnemen!

Belasting toegevoegde waarde (btw)

In Nederland kennen we veel verschillende soorten belasting. Omzetbelasting is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.

Een veel voorkomend type hiervan is btw (belasting over de toegevoegde waarde). De belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting). Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument.

Belasting op omzet of toegevoegde waarde wordt toegepast in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen. In Nederland bestaat de btw vanwege de Europese wetgever sinds 1 januari 1969 (Wet op de omzetbelasting 1968).

Proces

In de EU en dus ook in Nederland wordt belasting over de toegevoegde waarde geheven. Bij btw moet de ondernemer die een goed levert of een dienst verricht omzetbelasting in rekening brengen aan de afnemer. Vervolgens moet de ondernemer deze omzetbelasting afdragen aan de fiscus. De afnemer kan de betaalde btw als voorbelasting terugkrijgen van de fiscus als hij kan aantonen dat hij een belastingplichtig ondernemer is en dat hij het geleverde goed/dienst gebruikt binnen zijn onderneming.
BTW

Standaard btw-tarief

Nederland kent een standaard btw-tarief van 21%. Op bijna alle goederen- en dienstenleveringen is het ‘hoge btw-tarief’ van 21% van toepassing. Denk bij goederen aan benzine, computers, meubels, gas en elektra, kleding en alcohol. Bij levering van diensten valt te denken aan juridische diensten, bouwkundig advies, ICT-diensten et cetera.

Even tussendoor..

Wij weten hoe belangrijk goede schoolresultaten zijn. Daarom hebben wij al meer dan 5000 leerlingen geholpen, die hun cijfers gemiddeld van een 4.2 naar een 7.1 hebben verbeterd! Denk jij dat jij extra hulp kan gebruiken bij de stof van dit artikel? Boek dan een bijles via de onderstaande knop en boek vooruitgang!
BTW

Het verlaagde btw-tarief

Nederland kent naast het standaardtarief ook een ‘laag btw-tarief’ van 9%. Tot 2019 was dit lage btw-tarief 6%. Het laag btw-tarief is van toepassing op producten die in de eerste levensbehoefte voorzien, waaronder levensmiddelen, agrarische producten, geneesmiddelen en water. Dit btw-tarief geldt ook voor goederen en diensten die de ontwikkeling van de mens bevorderen, zoals boeken, de verhuur van schoolboeken, verkoop van dag- en weekbladen en dergelijke. Andere diensten die onder het verlaagde tarief (kunnen) vallen zijn de diensten van een kapper, de schilder, de kledingmaker en het openbaar vervoer.

De gedachte achter dit lage tarief is dat de kosten voor de aankoop van een goed of dienst dat in een primaire levensbehoefte voorziet lager zijn zodat deze toegankelijker zijn voor de consument.
BTW

Alternatieven

Het huidige stelsel kent een aantal nadelen. Als belangrijkste nadelen van het toegevoegde-waardestelsel worden beschouwd:
  • Gecompliceerde administratie voor de ondernemers.
  • Bij vrijstellingen is belastingcumulatie (ophoping) toch mogelijk.
  • Fraudegevoeligheid: bij intracommunautaire leveringen (leveringen aan afnemers in andere EU-landen) dreigt het gevaar van de carrouselfraude.
Tegenstanders van het huidige stelsel doen ook voorstellen voor alternatieven. In het verleden zijn de volgende alternatieven voorgesteld:
  • Additieve methode: Elke ondernemer betaalt belasting over de door hem toegevoegde componenten bij de productie van een goed of een dienst. Dit is een onnauwkeurige en gecompliceerde methode.
  • Aftrek van vooromzet: Er wordt een aftrek gegeven volgens deze formule: btw-tarief x (de omzet van uitgaande prestaties - de kostprijs van inkomende prestaties).
  • Btw met butoir: Verrekening van betaalde en verschuldigde btw (net als bij aftrek van voorbelasting); als de betaalde btw hoger is, dan kan de ondernemer dit verschil doorschuiven naar een volgende periode. Hij krijgt het verschil echter niet terug.
Hoewel er dus ook andere mogelijkheden zijn om deze vorm van belasting te heffen, zullen we in Nederland voorlopig het huidige stelsel behouden. Aanpassing bestaat namelijk uit tal van stappen die genomen moeten worden die ook veel tijd in beslag nemen.

Dit artikel...

...Is geschreven door Sjuul Derkx.
Wil je bijles van deze docent?

Meer weten?

Deze bronartikels zijn geschreven door docenten van Bijles Aan Huis. Om aan kwaliteitseisen te voldoen, zijn de schrijvers met minimaal een 8 geeindigt voor het desbetreffende vak, of volgen deze een vervolgopleiding die gerelateerd is aan het onderwerp.

Heb je meer vragen over dit onderwerp? Kies een vakkunddige bijlesdocent die jou verder kan helpen!

Meer artikelen en informatie

over economie