Het broeikaseffect

Schematische tekening van het broeikaseffect

natuurkunde

broeikaseffect