×

Registeren of inloggen

Om een afspraak te kunnen maken of een bericht te versturen, moet je je eerst registeren. Registeren kost slechts 2 minuten!

REGISTREREN

INLOGGEN

×

Inloggen

×
×

Verificatiemail ontvangen

Je bent een stap dichter bij betere schoolcijfers! We hebben een e-mail verstuurd, zodat je je account kan activeren. Heb je een vraag? We zijn er graag voor je!

×

Registeren

Registreer en boek direct de bijlesdocent die bij jou past!

Er is iets fout gegaan met het registeren

Algemene voorwaarden

Inleiding
Op deze pagina vindt u de privacyvoorwaarden van Bijles Aan Huis als aanvulling op de algemene voorwaarden, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bijles Aan Huis BV. In deze algemene voorwaarden geeft Bijles Aan Huis aan onder welk voorbehoud zij de informatie op www.bijlesaanhuis.nl aan u aanbiedt. Bijles Aan Huis voorziet leerlingen van de basisschool en middelbare school van, extra ondersteuning, individuele bijles, bijles in groepjes en lente- en zomerschool (zo snel mogelijk na de aanvragen of zij kunnen meteen aan de slag voor betere schoolresultaten) in de volgende plaatsen en omringende gebieden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden, Delft, Groningen, Enschede, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Wageningen en Nijmegen. De vakken waarin lesgegeven wordt in het voortgezet onderwijs (de middelbare scholier) zijn bijles wiskunde, bijles natuurkunde, bijles economie, bijles biologie, bijles scheikunde, bijles management en organisatie, bijles geschiedenis, bijles aardrijkskunde, bijles Frans, bijles Duits, bijles Engels, bijles Spaans, bijles Nederlands, bijles rekenen, bijles Grieks en bijles Latijn. Voor de basisschool groep ligt de nadruk op bijles begrijpend lezen en bijles rekenen, maar zijn ook andere vakken mogelijk. Behalve bijles geven aan huis voorziet Bijles Aan Huis ook in huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding (leren leren), examentraining en remedial teaching en online bijles. Bijles geven wordt door Bijles Aan Huis gezien als het geven van bijles geven op maat dan wel bijles volgen bij de leerling thuis. Tips rondom het bijles geven vanuit de docent worden niet gezien als bijles geven. De tarieven voor bijles van Bijles Aan Huis worden weergegeven op de tarieven pagina op de site. Wij hanteren een beleid van gratis inschrijven en geen reiskosten binnen een afstand van 4 km. Voor veelgestelde vragen kunt u terecht bij onze ‘veelgestelde vragen’ pagina terecht.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op de site van Bijles Aan Huis BV is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op www.bijlesaanhuis.nl alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bijles Aan Huis BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op www.bijlesaanhuis.nl te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bijles Aan Huis BV.

Indien van toepassing
Bijles staat voor kwaliteit, maar tevens voor goedkope bijles op maat die betaalbaar is voor veel mensen. Deze goedkope bijles op maat, voor de prijzen die op www.bijlesaanhuis.nl staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit van de bedoelde tarieven. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bijles Aan Huis BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Bijles Aan Huis BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.bijlesaanhuis.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op www.bijlesaanhuis.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Bijles Aan Huis behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bijles Aan Huis BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat naar wie wij verwijzen via hyperlinks op de website.

Indien sprake is van schade, aangericht door een docent van Bijles Aan Huis BV, is Bijles Aan Huis BV niet aansprakelijk. Docenten opereren zijnde aparte entiteiten, losstaand van Bijles Aan Huis, en zijn dus niet in loondienst bij Bijles Aan Huis.

Privacy voorwaarden

Bijles Aan Huis BV, gevestigd aan de Buzziburglaan 14, 3972EE, Driebergen-Rijsenburg te Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bijles Aan Huis BV is de Functionaris Gegevensbescherming van Bijles Aan Huis BV Hij/zij is te bereiken via info@bijlesaanhuis.nl.

Introductie
Op deze pagina vindt u de privacy voorwaarden van bijlesaanhuis.nl als aanvulling op de algemene voorwaarden, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bijles Aan Huis BV. In deze algemene voorwaarden geeft Bijles Aan Huis aan onder welk voorbehoud zij de informatie op www.bijlesaanhuis.nl aan u aanbiedt. Bijles Aan Huis voorziet leerlingen van de basisschool en middelbare school van, extra ondersteuning, individuele bijles, bijles in groepjes en lente- en zomerschool (zo snel mogelijk na de aanvragen of zij kunnen meteen aan de slag voor betere schoolresultaten) in de volgende plaatsen en omringende gebieden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden, Delft, Groningen, Enschede, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Wageningen en Nijmegen. De vakken waarin lesgegeven wordt in het voortgezet onderwijs (de middelbare scholier) zijn bijles wiskunde, bijles natuurkunde, bijles economie, bijles biologie, bijles scheikunde, bijles management en organisatie, bijles geschiedenis, bijles aardrijkskunde, bijles Frans, bijles Duits, bijles Engels, bijles Spaans, bijles Nederlands, bijles rekenen, bijles Grieks en bijles Latijn. Voor de basisschool groep ligt de nadruk op bijles begrijpend lezen en bijles rekenen, maar zijn ook andere vakken mogelijk. Behalve bijles geven aan huis voorziet Bijles Aan Huis ook in examentraining en huiswerkbegeleiding aan huis en online bijles. Bijles geven wordt door Bijles Aan Huis gezien als het geven van bijles geven op maat dan wel bijles volgen bij de leerling thuis, waarbij docent en leerling elkaar fysiek ontmoeten. Bijles Aan Huis BV hanteert een beleid van gratis inschrijven en geen reiskosten. Veel veelgestelde vragen kunt u terecht bij onze ‘veelgestelde vragen’ pagina terecht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bijles Aan Huis BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Bijles Aan Huis verstrekt. Bijles Aan Huis BV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor bijles gerelateerde doeleinden, zoals om contact op te nemen en voor facturering. De gegevens die Bijles Aan Huis BV van docenten, ouders dan wel leerlingen verwerkt:
  • Alle gegevens die u verstrekt door een profiel op de website van Bijles Aan Huis BV aan te maken.
  • Alle gegevens die u verstrekt in het ingelogde deel van de website van Bijles Aan Huis BV.
  • Alle gegevens omtrent ingeplande bijlessen en bijlessen uit het verleden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijles Aan Huis BV verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website van Bijles Aan Huis en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Bijles Aan Huis via info@bijlesaanhuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bijles Aan Huis BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Bijles Aan Huis uit te kunnen voeren.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om te zorgen dat een bijles tot stand komt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bijles Aan Huis BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bijles Aan Huis BV) tussen zit. Bijles Aan Huis BV gebruikt op maat gemaakte computerprogramma’s en -systemen om de administratie en organisatie te optimaliseren.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Bijles Aan Huis BV bewaart uw persoonsgegevens (die zorgvuldig zijn geselecteerd) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 10 jaar voor het opslaan van de persoonsgegevens. Indien gegevens voor deze bewaartermijn niet meer relevant zijn voor de dienstverlening van Bijles Aan Huis, worden deze zo spoedig mogelijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bijles Aan Huis BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Bijles Aan Huis of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bijles Aan Huis BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Bijles Aan Huis wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website van Bijles Aan Huis en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Bijles Aan Huis hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bijles Aan Huis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Bijles Aan Huis een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar info@bijlesaanhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. Bijles Aan Huis BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bijles Aan Huis BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met de klantenservice van Bijles Aan Huis of via info@bijlesaanhuis.nl.

Antwoord niet gevonden?

Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden!
Registreer en boek een docent.